บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ภาษาไทย

บทที่1

บทที่4

บทที่2

บทที่3

 ตัวอย่างคลิปวีดีโอ

แหล่งที่มา:https://www.youtube.com/watch?v=skq8761gMEw

ปฏิทินแจ้งข่าวสารจากครูเวียง

แผนที่โรงเรียน

แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน

ครูผู้สอน

นายปกครอง บัววิรัตน์เลิศ (ครูเวียง)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  

อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1